• Medlemskap
  • Om meg
  • Jobb
  • Verving
  • Innmelding
Et medlemskap gir deg trygghet i en stadig tøffere arbeidsdag! Les om hva vi kan tilby og bruk dette skjemaet for å melde deg inn i EL og IT Forbundet.

De personopplysningene som EL og IT Forbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt. Unntak gjøres der EL og IT har berettiget grunn til å gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelse o.l. Jeg samtykker med dette i at EL og IT kan behandle nedenforstående opplysninger i henhold til Datatilsynets forskrifter om foreningers behandling av medlemsopplysninger.

Vi gjør oppmerksom på at det ligger obligatoriske forsikringer knyttet til medlemskapet.